A Tech-Con csoport tagja

Termék bemutató

Tekintse meg cégünk kataló-
gusát, amelyből tájékozódhat a cégünk által forgalmazott termékekről.

RoadShow

Cégünk mozgó kiállítása lehetőséget nyújt termékeink megtekintésére az ország különböző területein.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, így rendszeresen informálód-
hat újdonságainkról, termékeinkről és akcióinkról!

Cégünk 2017 januárjától megkezdte a nagy múltú amerikai gyártó-cég elektromechanikai termékkörének forgalmazását.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztatás

A www.techcon.hu honlap látogatásával Ön egyúttal önként hozzájárul ahhoz, hogy információink igénybevételekor egyes személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény szerint Tech-Con Hungária Kft. adatkezelőként kezelje és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató neve, IP cím, a webhely látogatásának időpontja), részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Tech-Con Hungária Kft. vagy az általa megbízott honlapkezelő számára, és tudomásul veszi, hogy a honlap egyes részei látogatásának feltétele lehet bizonyos megfelelő személyes adat önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez.

A Tech-Con Hungária Kft. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

A Tech-Con Hungária Kft. az Ön személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Tech-Con Hungária Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

A Tech-Con Hungária Kft. az Ön személyes adatait - az adatvédelmi jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését. Ön jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.

A Tech-Con Hungária Kft. által végzett adatkezelés célja a megrendelői igényeknek történő pontos és gyors megfelelés biztosítása a megrendelői kör szokásos szükségleteire vonatkozó információk ismerete alapján, amely az érintett felhasználók hozzájárulásán alapul.

A Tech-Con Hungária Kft. fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Az Öntől kapott adatok célszerű kezelésének minősül a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve webhelyünk működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására irányuló adatkezelés is.

A Tech-Con Hungária Kft. a felhasználók lakó- vagy székhelyére vonatkozó adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a jogszabályban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Felelősségkorlátozás, jogfenntartás

A webhelyen lévő információk, adatok nem minősülnek Tech-Con Hungária Kft. által adott tanácsnak vagy ajánlásnak, és a webhely tartalma nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés, döntés alapjául.

Tech-Con Hungária Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, ajánlattételnek. A webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátás szerint és kizárólag saját kockázatra történik.

A webhely számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Tech-Con Hungária Kft. nem vállal felelősséget.

Ön tudomásul veszi, hogy a honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Tech-Con Hungária Kft.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Tech-Con Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Tech-Con Hungária Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a webhelyen lévő vagy a webhelyen keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy Tech-Con Hungária Kft. vagy mások közlik ezeket az adatokat, információkat.

Regisztráció

A webhely szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a Tech-Con Hungária Kft. a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, e-mail címet, születési dátumot) kér.

A Tech-Con Hungária Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Tech-Con Hungária Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Tech-Con Hungária Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Felhasználói kötelezettségvállalás

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes

  • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
  • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal
  • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
  • a jó erkölcs követelményeivel.

Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért korlátlan felelősséggel tartozik.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.techchon.hu honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket. A www.techchon.hu honlapon található tartalom Tech-Con Hungária Kft. szellemi tulajdona. A Tech-Con Hungária Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. A www.techchon.hu honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

új pneumatikai beszállítónk: FP Services

Pneumatika választékunk új beszállítóval bővült. Az idei évtől kezdve az olasz FP Services termékeinek kizárólagos forgalmazói lettünk Magyarországon.

Tovább»

Új telephelyet nyitottunk Győrben

Cégünk lendületes fejlődésének köszönhetően megnyitottuk új irodánkat és raktárunkat Győrben.

Tovább»

Új Konvejor üzletág

Cégünk a növekvő piaci igények magas színvonalú kiszolgálása érdekében folyamatosan alakítja termékpalettáját és szolgáltatásait. ATech-Con Hungária Kft. bemutatja legújabb fejlesztését, a Konvejor üzletágát és annak termékeit.

Tovább»

Parker frekvenciaváltó típusok

A Parker frekvenciaváltók széles választéka minden kategóriában és típusban. A belépő szintű frekvenciaváltók elérhető áraikkal hódítanak, míg a felsőkategóriás típusok extra szolgáltatásaikkal.

Tovább»

Új Camozzi CGPT megfogó

Bemutatjuk a Camozzi új megfogóját, a CGPT szériát.

Tovább»